ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಪೊಲೀಸ್
ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸಿವಿಲ್)
300
ಪದವಿ
06-11-2019
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ
ನಾವಿಕ
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ
08-11-2019
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ


JOB UPDATES
RRB JE, DMS and CMA 2019 – Stage II Exam Date and City Information Available Read More
UPSC CDS Exam (II) Admit Card Download Read More